Artikelen en interviews

Hieronder vind u enkele artikelen en interviews die de afgelopen jaren zijn afgenomen en gehouden van en over het Restauratie Center. 

Datum:                Titel:                                                                                            Gepubliceerd in:

2016
januari 2016       Innovatief en betaalbaar restaureren                                            Monumentaal

2013
februari 2013       Excerpt for the Boulle Object                                                       West Dean college (not publiched)

2012
maart 2013          Reproduction and Reconstruction in Furniture Conservation      Abstract (selction) International Symposium

Antique books, library.