Project portfolio

Restauratie en conservatie van meubelen en gerelateerde objecten is een breed begrip. Daarom zult u soms wel eens verrast kunnen zijn door de objecten in het portfolio. Bij ieder project staat beschreven waarom, wanneer en waar het is behandeld. Tevens treft u een korte omschrijving aan van het object en de staat van het object voor de behandeling. Onderwerpen worden uitgelegd door middel van foto’s. Foto’s spreken voor vele meer tot de verbeelding dan (vak)technische termen.

Wij zijn er trots op dat opdrachtgevers hun objecten aan het Restauratie Center toe vertrouwen en ons vakmanschap waarderen. Buiten de financiële waarde hebben antieke meubels en objecten vaak ook een grote betekenis voor de eigenaren. Het meubel is niet zelden uit een nalatenschap en hebben allemaal hun eigen verhaal. Ik beschouw het dan ook als een compliment dat ik aan die meubelen en objecten mag werken.

Het portfolio is onderverdeeld in de verschillende disciplines om het zo overzichtelijk te maken.