Werkwijze

Het Restauratie Center werk vanzelfsprekend volgens de Ethische Code. Binnen de grenzen van die code breng ik meubelen en andere houten objecten weer in de oorspronkelijke staat, op basis van traditionele werkwijzen en met gebruikmaking van authentieke materialen. Daarnaast ben ik actief op het gebied van (preventieve) conservatie om collecties beschikbaar te houden voor onderzoek en presentaties.

Restauratie
Is het geheel aan handelingen dat erop gericht is het object in oorspronkelijke of een andere, van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen. Hierbij wordt direct op het object ingegrepen. Doel is de conditie van het object te verbeteren en in een zodanige staat te brengen dat zijn functioneren ten behoeve van onderzoek en publiekspresentatie (weer) betekenis krijgt en gewaarborgd wordt.

Conservatie
Is het geheel aan maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een object te stabiliseren. Hierbij wordt direct maar zo min mogelijk ingegrepen op het object. Voorbeelden zijn het verwijderen van vuil of valse vouwen en het repareren van scheurtjes. Doel is het geconstateerde verval tegen te gaan  en te verzekeren dat het object beschikbaar is voor onderzoek, presentatie(s) of digitalisering.

Preventief Conservatie
Is het geheel aan maatregelen en handelingen dat erop gericht is een optimale omgeving te scheppen voor het bewaren en exposeren van objecten. Hierbij wordt dus niet direct op het object zelf ingegrepen. Te denken valt aan klimaatregeling, verpakkingen en monitoring van ongedierte. Doel is het vermijden en minimaliseren van toekomstig verval, schade en waardeverlies.

Zie hier de ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURATIE CENTER

Het Restauratie Center is aangesloten bij Restauratoren Nederland.