Behandelingsvoorstel voor verzekeraars

Het Restauratie Centerbesteedt veel tijd aan een gedegen opname van het te restaureren object. Voorafgaand aan de restauratie of conservatie werkzaamheden van objecten is dan ook een uitgebreide conditieopname gemaakt en in een behandelingsvoorstel uitgewerkt. Dit om er verzekerd van te zijn u een zo compleet mogelijk restauratie voorstel te doen.

Dit doen wij uiteraard graag voor u, echter staan wij toch liever aan de werkbank deze werkzaamheden uit te voeren. In het verleden hebben we gemerkt dat ons vaak wordt gevraagd om een behandelingsvoorstel te schrijven voor een verzekeraar. Dit is uiteraard ook geen enkel probleem, maar hieruit is gebleken dat de meeste van die voorstellen niet uitgevoerd mogen worden. Het natuurlijk altijd gebeuren dat het niet wenselijk is of niet wordt gehonoreerd of uitgekeerd door de verzekeraar.  Om te voorkomen dat we een “offerte fabriek’’ worden hebben we sinds 2019 een nieuwe policy. 

Voor het opstellen van behandelingsvoorstellen voor verzekeringen vragen wij een vergoeding van € 45,– € 75,– of in geval van een grote conditieopname € 125,– inclusief BTW. 

Mocht het behandelingsvoorstel uitgevoerd worden in opdracht van u of de verzekeraar zullen deze gemaakte kosten worden gecrediteerd op het eindfactuur.