Bisj-pole “religieus offeringsbeeld vanuit nieuw Guinea”

Uitvoerdatum: Oktober 2014
Eigenaar: Particulier

Omschrijving:

Een bisjpaal is een paal die door de Asmat, een Papoea-volk van de zuidwestkust van Papoea, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, werd gemaakt om onlangs overleden dorpsgenoten af te beelden. De geesten van de doden werden zo zichtbaar. De bisjpalen zijn een belangrijk onderdeel van het bisjfeest, een uitgebreid dodenritueel.

Achtergrond informatie:
Bisjpalen werden gesneden uit de stam van een wilde nootmuskaatboom. Elke paal bestaat uit een lange schacht die tussen de vier en de tien meter hoog kan zijn. Bovenaan steekt schuin omhoog de tsjémen (letterlijk: penis). Die is gemaakt van een van de wortels van de boom. De onderkant van de boom is dus de bovenkant van de bisjpaal.

De mensen die op de bisjpalen zijn afgebeeld, zijn dorpsgenoten die de afgelopen tijd zijn gestorven. De Papoea’s beschouwen bijna elk sterfgeval als een onnatuurlijke dood. De oorzaak daarvan moet bezworen worden. Als er vrouwen zijn afgebeeld staan die meestal onder de mannen. De kinderen zijn te vinden in de tsjémen, het vlagvormig uitsteeksel bovenaan de bisjpaal.

De houtsnijders die de bisjpalen maakten heten wow-ipits. In vroegere tijden gebruikten de wow-ipits werktuigen van steen, dierentanden en schelpen om het hout te bewerken.

Van 3 november 2007 t/m 13 april 2008 waren 57 bisjpalen (vrijwel de gehele Nederlandse museumcollectie) te zien in het Tropenmuseum in de tentoonstelling Bisjpalen – een woud van magische beelden.

Conditie:
Het beeld was in een zeer fragiele staat. Over het gehele beeld zaten op kritische punten scheuren en breuken. De decoratieve schilderingen zijn merendeels verloren, dit door dat de klei en pigmenten geen bindmiddel meer hebben. Dat wat over is van de decoratie is in een slechte staat. Zoals hierboven genoemd waren de beelden ongeveer tussen de vier en tien meter hoog.

Dit beeld is echter maar een kleine twee meter. Dit omdat het beeld niet compleet is. Het beeld mist in ieder geval twee meter van de onderkant. Deze is helaas dan ook niet meer bij het object. Dit brengt het volgende probleem met zich mee, het beeld kan niet vrijstaand tentoongesteld worden omdat het een drietal ongelijke ‘stompjes’ heeft.

Detail foto’s

Bisj-pole Afb. 2Bisj-pole Afb. 3SONY DSCBisj-pole Afb. 5

 Eindresultaat:

Bisj-pole Afb. 6

Van 3 november 2007 t/m 13 april 2008 waren 57 bisjpalen (vrijwel de gehele Nederlandse museumcollectie) te zien in het Tropenmuseum in de tentoonstelling Bisjpalen – een woud van magische beelden.  Het filmpje van de expositie kunt u hier onder bekijken. 
 

 

Wilt u meer weten over de behandeling van dit object neem dan contact op met het “Restauratie Center”

Terug naar Project portfolio

spacer