Monstrans ‘reliekhouder ‘

Terug naar Portfolio overzicht 

Uitvoerdatum: februari 2019
Eigenaar: KAN Parochies

Omschrijving:
‘’De monstrans heeft een lange geschiedenis. Het voorwerp komt voort uit de middeleeuwse reliekhouders met relieken van heiligen, die vaak op het altaar tentoongesteld werden. 

Vanaf de 12e eeuw nam de devotie tot de Eucharistie een hoge vlucht, vooral onder invloed van Thomas van Aquino, die de aanbidding van Christus onder de gedaanten van de hostie stimuleerde. Vanaf die tijd werden reliekhouders met glazen of kristallen ‘kijkvensters’, ostensoria genaamd, ook gebruikt voor het uitstallen van het Heilig Sacrament van het Altaar. Geleidelijk aan ging deze ‘hostiehouders’ zich ook in uiterlijke kenmerken steeds meer onderscheiden van de reliekhouders. Zo ontstond de sacramentsmonstrans, terwijl de reliekmonstransen steeds meer van het altaar verdwenen.’’

Conditie:
Van deze Monstrans was het cilinderglas gebroken. Het glas was zodanig gebroken dat het niet meer te gebruiken was. Dit omdat de breuken het zicht zouden onttrekken aan de interne hostie. Hierdoor is ervoor gekozen om het oude glas te bewaren in het archief en de monstrans te voorzien van nieuw glas. Door dit nieuwe glas kan de Monstrans weer goed en veilig dienst doen tijdens de Eucharistieviering.  

‘’Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans’’

Wilt u meer weten over de behandeling van dit object neem dan contact op met het “Restauratie Center”

Terug naar Project portfolio

spacer